Wedstrijdinformatie

   Wedstrijdinformatie "De Waldhoek"

 

Wedstrijdkalender:

 

 
 
7 en 8 December NK 2013
 
Zaterdag 14 December, jubileumgala BAV Frisia in Leeuwarden
 
 
 Met het NK wordt er zonder kap gebokst volgens de nieuwe AIBA regels, niet met het NNK. Voor de NK data
 
 

PROCEDURE DISPENSATIE-VERZOEKEN VOOR NK

Beste sportvrienden,

Om de prestaties van boksers nauwkeuriger te kunnen waarderen gebruiken we steeds meer gegevens, zoals criteria voor uitzendingen en om een nationale ranglijst bij te houden. Hoe de verhoudingen tussen de boksers de districten liggen zijn daarom uitermate belangrijk voor het bijhouden van deze gegevens. Het is daarom onvermijdelijk dat alle wedstrijdboksers die op deze ranglijst willen voorkomen ook moeten deelnemen aan het NK Noord en het NK Zuid.

Iedereen weet dat je reglementair als bokser alleen aan het NK van 7 en 8 december kunt deelnemen, als je hebt deelgenomen aan de NK in de districten Noord en Zuid. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in de selecties. Op het NK Noord en het NK Zuid kunnen op elk daarvan zich 4 deelnemers plaatsen om deel te nemen aan het NK op 7 en 8 december in Rotterdam. Hier worden de halve finales en de finales gehouden.

Als er in een klasse in het NK Noord en Zuid samen, er zich meer dan 4 deelnemers plaatsen voor het NK in Rotterdam, dan zullen er voorrondes gehouden moeten worden. Deze voorronden zullen ’s avonds op Papendal of op een andere locatie plaatsvinden. Verwacht wordt dat er uiterlijk 2 dagen voorrondes gehouden worden. Deze worden onder voorbehoud gehouden op 4 en 5 december, de 6e december is dan een rustdag.

Om gegevens voor selectiecriteria en uitzendbeleid over langere termijn te beoordelen is registratie van de deelnemers ook over langere termijn nodig. Hiervoor wordt  van de deelnemers de wedstrijdresultaten  bijgehouden, of waarom ze niet aan een evenement hebben kunnen deelnemen.  Boksers kunnen doordat ze moeten  deelnemen aan EK’s. WK’s of andere belangrijke toernooien niet deelnemen aan een evenement, soms niet deelnemen door blessures of soms niet deelnemen door andere oorzaken. Daarom is de registratie van de absentie en de verleende dispensatie noodzakelijk, met daarin de reden en de duur.

Omdat de procedure niet duidelijk is voor het aanvragen en het verlenen van ‘dispensatie’ voor de komende NK Noord en NK Zuid is de werkwijze in deze als volgt vastgelegd;

1)    Dispensatie aanvraag wordt door de bokser per email gedaan. Met naam, lidnummer, telefoonnummer, vereniging en de verantwoordelijke trainer.

2)    Dispensatie verzoek wordt met reden omschreven en is gericht aan de Technisch Directeur (TD), email TDTopsport@boksen.nl.

3)    De TD beoordeelt de aanvraag en verwijst bij medische dispensatieverzoeken voor een onderzoek naar 3 leden van de medische commissie. Ed van Wijk, Bas Pijnenburg of Kim Arts. Andere artsen worden hiervoor niet erkend. Boksers kunnen zonder verwijzing van de TD geen van deze 3 artsen bezoeken.

4)    Betreffende arts stuurt het resultaat van het onderzoek, vergezeld van een advies naar de TD. Deze doet dan uitspraak of het dispensatieverzoek wordt verleend.

5)    Bij dispensatieverzoeken van andere aard zal de TD, wanneer nodig naar andere expertises verwijzen of raadplegen en dan een schriftelijke uitspraak doen.

Met vriendelijke groet,
Louis Wijdenbosch

Technisch Directeur